Stenvad Put & Take

Regler og priser

r

HUSK!

Læs vores regler inden du begynder dit fiskeri
r

HUSK!

Køb et fiskekort inden du begynder dit fiskeri

vores

Regler for fiskeri

Fiskerne er ansvarlig for at kende reglerne for fiskeriet!

Rykfiskeri er strengt forbudt!

Der må ikke fiskes med net!

Fiskekort skal købes inden fiskeriet begynder!

Fiskekort er personligt og kan ikke overdrages

Der må kun fiskes med det antal fiskestanger der er betalt for

Der må kun fiskes med et stk. krog pr. stang

Tyvefiskeri (fiskeri med net, rykfiskeri, fiskeri med flere fiskestænger end man har betalt for, mm) koster 500,- i kontrolafgift

  • Ved ulovlig fiskeri bliver alle fisk afregnet med 100 kr/kg.
  • Grovere tilfælde af tyvefiskeri politianmeldes.

Alle fejlkrogede fisk SKAL genudsættes!

Forfodring er forbudt

Fiskene må kun renses ved rensebord

Vis hensyn overfor andre

Hold pladsen rent

Ophold ved søen er på eget ansvar

Børn under 12 år ingen adgang uden voksne

vores

Priser for fiskeri

Betaling inden fiskeri påbegyndes!
Kontant betaling i kroner eller Euro.
Vi modtager også betaling via MobilePay

1 time 100 kr. 14 €
2 timer 110 kr. 16 €
3 timer 140 kr. 20 €
4 timer 170 kr. 24 €
6 timer 220 kr. 31 €
8 timer 260 kr. 36 €
Dagkort 350 kr. 49 €

Børn under 12 år 1/2 pris

Tillægstimer

Man kan IKKE købe tillægstimer

husk vores

Lystfisker etik

Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter.

Fisken aflives straks efter den er kommet på land.

En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget brug.

Vis hensyn over for dem, du møder ved fiskevandet.

Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre når linen kastes ud.

Vis hensyn ved færdsel i naturen.

Hunde skal føres i snor.

Det er forbudt at skære grene af træer og buske.

Kast ikke cigaretskod i vandet – fiskene æder dem.

Efterlad ikke flasker, dåser eller andet affald.

Fjern fisk og fiskeresterfor at undgå smittefare. Brug rensebord og affaldspændene.

Kasseret fiskeline og kroge må ikke henkastes i naturen eller ved søen, det er til fare for fugle og andre dyr.