om

Fisk og udsætninger

N

Udsætning flere gange om ugen

N

Fisk fra kvalitetsdambrug

N

Egen fiskeopbevaring

Vores

Fisk

Vi udsætter fisk flere gange om ugen.
De fleste udsætninger består af regnbueørreder og guldørreder mellem 1,5 og 10 kg.

vores nye

Fiskeopbevaring

Vi har etableret en ny 17.500 liter fiskeopbevaring direkte ved fiskesøen i sensommer 2019.

Udover regelmæssig store udsætninger direkte fra fiskebilen kan vi nu altid supplere med frisk fisk lige efter besøgstal og fangstmængder.

Græskarpe

(Ctenopharyngodon idella)

Søen rummer en mindre bestand af græskarper, som hjælper med at holde søen fri for grøde.

Det er forbudt at fange græskarperne. Skulle det ske, skal græskarpen straks genudsættes, så skånsomt som muligt.

Græskarperne regenes normalt ikke som spisefisk, da de er fyldt med ben.